Aktuality

seminár GeoGebra pre začiatočníkov

Vitajte v našom GeoGebra inštitúte!

Nitriansky GeoGebra inštitút

NGI je súčasťou siete lokálnych GeoGebra inštitútov, ktoré sú akreditované medzinárodným GeoGebra inštitútom International GeoGebra Institute – IGI.

Hlavné ciele nitrianskeho GeoGebra inštitútu sú:Posledné aktivity

GeoGebra pre pokročilých – seminár pre učiteľov z praxe
V piatok 24.11.2017 sa uskutočnil ďalší zo seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl, kt...GeoGebra pre začiatočníkov
V piatok 28.4.2017 sa uskutočnil ďalší zo seminárov pre učiteľov základných a stredných škôl, kto...Seminár GeoGebra kniha ako nový nástroj učiteľa matematiky
Dňa 19. 06. 2015 GeoGebra inštitút v Nitre, v rámci 13. Nitrianskej matematickej konferencie, zor...Články

GeoGebra and Logarithmic Spiral in Educational Process, 2018, In. APLIMAT 2018: Proccedings from 17th International Conference on Applied Mathematics held in Bratislava: STU on February 6 - 8, pp. 1076-1082, ISBN 978-80-227-4765-3.

Aspects Interactive Software Geogebra in Geometric Construction Tasks, 2011, In. New trends in the theory of teaching mathematics, Nitra: UKF, ISBN 978-80-8094-853-5, pp. 65-71.