Aktuality

seminár GeoGebra pre začiatočníkov

Čo je program GeoGebra?

Program Geogebra je voľne dostupný softvér pre učenie sa a na vyučovanie. V programe sú integrované interaktívna geometria, grafy, systém počítačovej algebry a tabuľkový procesor. Môžu s ním pracovať žiaci od základnej školy až po univerzitnú úroveň. Jeho veľkou výhodou je voľná dostupnosť a široká používateľská základňa, čo zabezpečuje množstvo voľne dostupných pomocných materiálov.

www.geogebra.org